การทำกายภาพบำบัด โดยการจัดกระดูกแบบเฉพาะเจาะจง ร่วมกับการออกกำลังเพื่อการรักษาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกวิธีที่จะช่วยคนไข้กระดูกสันคด

กายภาพบำบัดทำอะไรบ้างกับ #กระดูกสันหลังคด……มาดูกันคะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม อุ่นใจคลินิกกายภาพบำบัด 086-7873566

กายภาพบำบัด นครปฐม