คลินิกกายภาพบำบัด

   การรักษาในแนวคิดปรับความสมดุลให้เกิดขึ้นในร่างกาย

เพื่อการรักษาที่ยั่งยืน

กายภาพบำบัด

ตรวจประเมินและรักษาทางกายภาพบำบัด 

  • ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
  • ปวดเข่า ปวดหลัง ปวดไหล่ หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท กระดูกสันหลังคด
  • ระบบประสาท
  • อัมพฤกษ์ อัมพาต
  • การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา รักษาเเละเพิ่มสมรรถภาพ
  • ออกกำลังกายในน้ำ
  • เพื่อป้องกันการล้มในผู้สูงอายุ
  • การฟื้นฟูก่อน-หลัง ผ่าตัด เข่า สะโพก หรือ หลัง
  • ฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์
  • รับทำกายภาพบำบัดที่บ้าน