การใช้ K tape กับข้อเท้าพลิก

ส่วนใหญ่จะเกิดการพลิกแล้วทำให้เกิดการฉีกขาดของเอ็นใต้ตาตุ่มนอก โดยในระยะแรก (1-2 วันแรก) จะมีอาการบวม หลังจากนั้น จะยังคงมีอาการเจ็บอยู่ถ้าขยับข้อเท้า

ระยะแรก ที่มีอาการบวม

ขั้นตอนการเตรียมเทป

1.ตัดเทปให้ความยาวครอบคลุมพื้นที่ที่บวม 2 เส้น ตัดปลายเทปให้มน (เพื่อป้องกัน ไม่ให้หลุดลอกง่าย)

2.พับครึ่ง แล้วตัดออกเป็นเส้นๆ ตามภาพ  อาจตัดเป็น 5 หรือ 6 ริ้วก็ได้  เหลือส่วนปลายไว้ประมาณ 15% ของความยาวเทป ดังรูป

เมื่อคลี่ออกจะได้เทปในลักษณะนี้  เราจะเรียกส่วนหัวที่ไม่มีรอยตัดว่า ส่วน A   เรียกส่วนที่มีรอยตัดว่าส่วน B และเรียกส่วนสุดท้ายว่าส่วน C (ดังรูป)

ขั้นตอนการติดเทป  ติดเทป 2 เส้นในแนวทแยง เป็นเครื่องหมายกากบาท

1.ฉีกกระดาษในส่วนปลาย (ส่วน A) ออก เริ่มติดเทปจากส่วนที่ใกล้หัวใจมากกว่า โดยไม่ต้องยืดเทปเลย

         2.ลอกกระดาษในส่วน B แล้วแยกเทปออกเป็นกระสวย ติดโดยไม่ต้องยืดผ้าเทป

3.ลอกกระดาษส่วน C ออกแล้วติดตามแนว

4. ติดเทปอีกเส้นด้วยวิธีเดียวกัน  แต่ติดในทิศตั้งฉากกัน เป็นการเสร็จวิธีการลดการอักเสบ และการบวม

ข้อเท้าพลิกในระยะที่ต้องการการจำกัดการเคลื่อนไหว คือหลังจากหายบวมแล้ว  (วันที่ 3-7 หลังจากข้อเท้าพลิก)

ขั้นตอนการเตรียมเทป

  1. ตัดเทป 2 เส้น ตัดปลายเทปให้มน เพื่อป้องกัน ไม่ให้หลุดลอกง่าย
    เส้นที่ 1 ความยาวเทปที่ใช้ วัดจากตาตุ่มใน โอบรอบใต้ฝ่าเท้า ยาวขึ้นถึงกึ่งกลางของขา

เส้นที่ 2 ความยาวประมาณ 15 ซม

แบ่งความยาวเทปด้วยสายตา  เป็น 3 ส่วน  ดังภาพ  ให้ความยาวส่วน A และ C ยาวส่วนละประมาณ 15% ของความยาวเทป

ขั้นตอนการติดเทป

   ติดเทปเส้นที่ 1 (สีเขียวในรูป)

  1. ติดส่วน A จากหน้าตาตุ่มใน โอบรอบใต้ฝ่าเท้า โดยไม่ให้แรงดึงเลย

2.ติดส่วน B จากข้างเท้าด้านนอก โดย

  • จัดเท้าให้อยู่ในท่าปกติ ไม่มีการบิดข้อเท้าเข้า หรือออก
  • ให้แรงดึงผ้าเทปประมาณ 75% ติดพาดทับตาตุ่มด้านนอก จนถึงจุดที่เหนือกว่า ตาตุ่มนอกประมาณ 3 นิ้วฟุต

  1. ติดส่วน C ยาวต่อขึ้นมา โดยไม่ยืดผ้าเลย

ติดเทปเส้นที่ 2 (สีดำในรูป)

  1. ฉีกกระดาษหลังเทปในส่วนกลางออก (ส่วน B) ยืดเทปออกมากกว่า 50% แล้วปิดทับในตำแหน่งที่มีอาการปวด

  1. ลอกกระดาษส่วน A และ C ออก ไม่ต้องยืดเทป ติดเทปตามแนวปกติ

ซึ่งปกติ ในคนไข้ที่ข้อเท้าพลิกมา อุ่นใจคลินิกกายภาพบำบัด จะใช้เทปสี เป็นตัวช่วยเพื่อให้คนไข้สามารถเดินลดน้ำหนักได้ และช่วยในการลดบวม ถ้าใครข้อเท้าพลิกอย่าปล่อยไว้ให้บวมเยอะนะคะ ไม่งั้นอาการจะรื้อรัง

ด้วยความห่วงใจจากเรา ทีมอุ่นใจ นครปฐม