ขั้นตอนการเตรียมเทป

  1. ตัดเทปยาวตั้งแต่เหนือส้นเท้าขึ้นมา 2 นิ้วฟุต จนถึง ต่ำกว่าข้อเข่าประมาณ 3 นิ้วฟุต

  1. ตัดเทปเป็นรูปตัว Y ตัดทุกปลายเทปให้มน เพื่อป้องกัน ไม่ให้หลุดลอกง่าย

ขั้นตอนการติดเทป

  1. จัดท่าให้ผู้ป่วย นอนคว่ำ กระดกเท้าขึ้นให้เต็มที่ โดยไม่มีอาการปวด
  2. เริ่มติดส่วน A ที่บริเวณเหนือส้นเท้าขึ้นมาประมาณ 2 นิ้วฟุต โดยไม่ยืดผ้าเทป

3.เริ่มติดส่วน B โดยยืดผ้าเทปเล็กน้อย (ประมาณ 20-30%)ติดตามแนวกล้ามเนื้อน่อง

       4.เริ่มติดส่วน C โดยไม่มีการยืดผ้าเทป