ขั้นตอนการเตรียมเทป

  1. ตัดเทปความยาวเท่ากับ 2/3 ของความยาวขาท่อนบน ตัดปลายเทปให้มน เพื่อป้องกัน ไม่ให้หลุดลอกง่าย

ขั้นตอนการติดเทป

  1. จัดท่าให้ผู้ถูกติดเทป ยืนไขว้ขา หรือนอนตะแคงไขว้ขา โดยให้ขาที่ต้องการติดเทปอยู่ด้านหลัง
  2. ติดเทปส่วน A โดยไม่ยืดเทป เริ่มจาก ITB ส่วนที่ใกล้ข้อเข่า

        3.ติดเทปส่วน B โดยยืดเทปเล็กน้อย (ประมาณ 20-30%) ติดตามแนวของ ITB ยาวตรงขึ้นมาทางสะโพก

         4.ติดเทปส่วน C โดยไม่ยืดเทป ต่อเนื่องจากส่วน B