สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องทำเอง

ความเป็นมา

บ้านอุ่นใจ  สร้างขึ้นบนพื้นฐานความต้องการให้ทุกคนมีสุขภาพดี  สามารถเดินได้ถึง 100 ปี  ให้บริการเพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับทุกคน

         จากคำว่า ‘การออกกำลังกายเป็นยาวิเศษ’ หรือ ‘Exercise is the real medicine’ บ้านอุ่นใจจึงจัดให้มีบริการทั้งเพื่อการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูด้วยการออกกำลังกาย

598562365
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ส่งเสริม  ให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีด้วยการออกกำลังกายในสระน้ำระบบน้ำเกลือ ที่สะอาด  ไม่ทำลายผม และผิวหนังของผู้ใช้บริการ  ปลอดภัยต่อผู้ที่แพ้คลอรีน  สำหรับผู้ที่ว่ายน้ำไม่เป็น  ทางเรามีคอร์สเรียนว่ายน้ำด้วยครูที่มีคุณภาพด้วยนะคะ

ป้องกัน  ให้ทุกคนอยู่ห่างไกลจากปัญหาสุขภาพ  ไม่ว่าจะเป็น โรคยอดฮิตของผู้สูงอายุไทย คือ เบาหวาน ความดัน และไขมันในเลือดสูง   และอาการปวดต่างๆ เช่นปวดหลังจากการทำงาน  ปวดเข่าเนื่องจากภาวะเสื่อมของร่างกาย  ซึ่งวิธีการป้องกันคือ การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับแต่ละโรค หรือแต่ละอาการ  ทางบ้านอุ่นใจ เรามีนักกายภาพบำบัดควรให้คำแนะนำในเรื่องการออกกำลังกายให้คุณ (ถ้าคุณต้องการ)

รักษา อาการปัญหาต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคที่ทำให้คุณเคลื่อนไหวไม่สะดวก  ไม่ว่าจะเป็น อาการปวดหลัง  เข่าเสื่อม  ยกแขนไม่ขึ้น  ข้อเท้าพลิก การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ด้วยการหลักการ 3 E คือ

  • Expert ให้การดูแลรักษาด้วยเริ่มจากการตรวจร่างกายเพื่อหาปัญหา และให้การรักษาด้วยนักกายภาพบำบัดที่มีคุณภาพ ด้วยการออกกำลังกาย และเครื่องมือทางกายภาพบำบัด
  • Exercise ให้การรักษาโดยเน้นการออกกำลังกายที่เป็นการออกกำลังกายเฉพาะกับอาการ และเป็นการออกกำลังกายเพื่อการรักษาโดยตรง ซึ่งมีทั้งการออกกำลังกายโดยไม่ใช้อุปกรณ์  การออกกำลังกายด้วยยางยืด  ด้วยลูกบอล  จนถึงการออกกำลังกายในน้ำ หรือที่เรียกว่า ธาราบำบัด
  • Education ให้ความรู้กับผู้ป่วยเพื่อให้เข้าใจปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาของตนเอง และนำกลับไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง

ฟื้นฟู ภายหลังการเจ็บป่วย การผ่าตัด หรือการเป็นอัมพฤกษ์  เพื่อให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติ หรือใกล้เคียงปกติมากที่สุด  ด้วยวิธีการวิเคราะห์ปัญหา และให้การรักษาที่เหมาะสม

5551
13015506_854818067963240_6163198353191632578_n

ปัจจุบัน  สังคมไทยเริ่มก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ   จากตัวอย่างประเทศญี่ปุ่นซึ่งเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วได้ประสบกับปัญหาขาดผู้ดูแลผู้สูงอายุ  ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาดังกล่าวในประเทศไทย ผู้สูงอายุทุกคนควรแข็งแรง และช่วยเหลือตนเองได้  บ้านอุ่นใจขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแก้ปัญหา  โดยการขอส่งเสริมให้ทุกคนเริ่มออกกำลังกายตั้งแต่วันนี้ เพื่ออนาคตของทุกคน