จบไปอีกหนึ่งคอร์ส…..สำหรับงานอบรมเล็กๆ
#เน้นการนำไปใช้

Anatomy for Clinical Management 1

การอบรมAnatomyที่ทุกคนเคยเรียน…แต่ #นำมาใช้ได้มากแค่ไหน
การอบรมที่แทรกด้วยประสบการณ์ที่สะสมมาของด๊อกเตอร์ปุ๊ก
การอบรมที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารมากมาย

ขอบคุณ #PhysioFilm สำหรับความร่วมมือที่ยอดเยี่ยม

ในภาพอาจจะมี 1 คน

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, กำลังยืน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 19 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 18 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังนั่ง, อาหาร และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังนั่ง และอาหาร

ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังนั่ง และอาหาร

ในภาพอาจจะมี เครื่องดื่ม