อุ่นใจ คลินิกกายภาพบำบัด นครปฐม  ได้จัดการอบรมเรื่อง K tape for Professional

ให้กับนักกายภาพบำบัดที่สนใจ ณ บ้านหน้าเกาะรีสอร์ท  พัทลุง

เป็นการอบรมที่ไม่ได้สอนแค่ความรู้ แต่เราถ่ายทอดประสบการณ์ เพราะเราเชื่อว่า ความรู้ในวันนี้จะส่งต่อให้คนไข้อีกหลายๆคน

ขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนนะคะ ที่มาแบ่งบันความสุขด้วยกัน

ขอบคุณนักกายภาพบำบัดทุกคน ที่ไม่หยุดที่จะเรียนรู้